Natriumhydroxid (Natronlud) 50% eller 27,7%

Beskrivelse

Til industrielt brug. Natronlud er en meget stærk base, den fremstilles gennem klor-alkali-processen, hvor mættet saltvand (brine) gennem elektrolyse spaltes og separeres til Natriumhydroxid og kloringas.

Anvendelse

Natronlud er uorganisk base der er meget anvendelig til opløsning af organisk materiale (fedt, hår, osv), natronlud anvendes derfor ofte til rengøring. Andre anvendelsesmuligheder inkluderer:

  • Additiv til boremudder(Bentonite) i offshore-industrien
  • Behandling af træmasse til papir-industrien
  • Fremstilling af Aluminat
  • Fremstilling af sæbe
  • Afsyring af træ

Levering

Vi kan levere Natronlud i tankbil, IBC (palletanke) eller dunke.