Fosforsyre

Beskrivelse

Fosforsyre er en middelstærk syre, der ætser mindre end svovlsyre, og som først ved højere temperaturer virker oxiderende. Den anvendes især til fremstilling af kunstgødninger og til passivering af jern, idet den kan danne et beskyttende lag af jern- fosfat på jernoverflader.

Anvendelse

Fosforsyre bruges bl.a:

  • Som tilsætning til madvarer og har i den forbindelse E-nummeret E338.
  • Fjernelse af rust.
  • Fjernelse af kalkaflejringer fra automatiske vandingssystemer.
  • Ingrediens i læskedrik.
  • Bruges også til at danne salte til gødning da planter ellers ikke vil optage fosfor.

Levering

Vi kan levere Fosforsyre i tankbil, IBC (palletanke) eller dunke.